top
 0982.566.782
Thiet ke web hai phong chuyen nghiep
Thiết kế website, quảng cáo trực tuyến, xây dựng phần mềm, dịch vụ domain-hosting

Thiết kế web - Sử dụng hiệu quả ASP .NET

Ngày đăng: 24 - 08 - 2011

Một số kỹ thuật tối ưu

 

0.1 Các vấn đề chung hay gặp

0.1.1 Truy vấn dữ liệu không hiệu quả

Các câu truy vấn trả lại nhiều hàng và cột dữ liệu hơn cần thiết có thể gây ra thời gian phản hồi chậm và làm tăng tải cho Server

0.1.2 Truy xuất quá nhiều dữ liệu

Truy xuất dữ liệu quá nhiều làm giảm hiệu suất ứng dụng => Sử dụng các điều kiện lọc để lấy ra chỉ các dữ liệu cần thiết

0.1.3 Không sử dụng chỉ mục để tăng tốc độ thực thi truy vấn

Với các bảng dữ liệu lớn ta nên sử dụng các chỉ mục cho các cột trong bảng để tăng tốc độ thi hành truy vấn

0.1.4 Sử dụng quá nhiều kết nối

Tạo các kết nối đến CSDL là quá trình tiêu tốn tài nguyên (tốn bộ nhớ và chậm) => Nên sử dụng kỹ thuật dồn kết nối (Connection pooling) để tái sử dụng lai các kết nối đă được tạo ra trước đó

0.1.5 Không giải phóng các tài nguyên kịp thời

Trong khi thao tác với CSDL, ta nên mở các kết nối chỉ khi cần thiết & nên đóng kết nối lại ngay  sau khi thực hiện xong thao tác (lệnh) để đảm bảo cho việc sử dụng hiệu quả các tài nguyên tính toán

0.2 Sử dụng kỹ thuật Cache để tăng hiệu suất ứng dụng

Cache dữ liệu có thể giúp tăng hiêu suất ứng dụng, bằng cách tái sử dụng lại các kết quả tính toán giữa các Client, giảm lãng phí tài nguyên (Các kết nối đến nguồn dữ liệu, các biến nhớ được sử dụng trong tính toán, ..)

 

Sử dụng kỹ thuật Cache dữ liệu khi:

  • Tập dữ liệu được sử dụng để chia sẻ giữa các người dùng
  • Tập dữ liệu không hay hay đổi thường xuyên
  • Thời gian cần thiết để tạo tập dữ liệu là lớn

0.3 Sử dụng các kết nối CSDL

Tạo các kết nối đến CSDL là quá trình tiêu tốn  thời gian và bộ nhớ, sử dụng các kết nối hiệu quả và hợp lý sẽ làm tăng  hiệu suất cho các ứng dụng. Sau đây là một số các khuyến nghị cho sử dụng các kết nối:

  • Sử dụng kỹ thuật dồn các kết nối (Connection pooling) do .NET đã cung cấp sẵn.           

     pooling cho phép các Client chia sẻ các kết nối đến CSDL, đặt kích thước Pool cho 

     kết nối bằng cách thiết lập giá trị cho thuộc tính PoolSize của đối tượng    

     ConnectionString

 

  • Mở kết nối khi bắt đầu thực hiện thao tác với CSDL, đóng kết nối lại ngay sau khi thi 

    hành lệnh truy vấn

      

       Ví dụ:

            SqlConnection dbconnection = new SqlConnection();

            try

            {

                        dbconnection.Open();

                        // Thực hiện lệnh Sql trên kết nối

            }

            finally

            {

                        // Đóng kết nối sau khi thực hiện lệnh

                        if (dbconnection.State == ConnectionState.Open)

                                    dbconnection.Close();

            }

 

            Hoặc sử dụng từ khóa using của C# để tự động gọi phương thức Close() trên đối  

            tượng Connection:

            using (SqlConnection dbconnection = new SqlConnection())

            {

                        dbconnection.Open();

                        // Thực hiện lệnh Sql trên kết nối

            }

 

  • Không cần phải mở và đóng các kết nối một cách tường minh khi sử dụng phương

     thức Fill() hay Update() trên đối tượng DataAdapter

     Lý do là vì khi thực hiện các phương thức Fill() hay Update() trên đối tượng

     DataAdapter, hai phương thức này đã tự động mở và đóng kết nối

 

     Ví dụ:

          Connection dbconnection = new Connection();

          DataSet dataSet = new DataSet();

          DataAdapter adapter = new DataAdapter();

          DbCommand command = new DbCommand(query, dbconnection);

          // Connection được mở khi gọi phương thức Fill() trên dataSet

          Adapter.Fill(dataSet);

          // Sau khi gọi Fill(), Connection được đóng lại tự động

 

 

 

0.4 Sử dụng các lệnh (Command) và StoredProcedure SQL

0.5 Sử dụng các kết nối CSDL

0.6 Quản lý các Exceptions ADO.NET

0.7 Xử lý các đối tượng dữ liệu nhị phân kích thước lớn (BLOB) 

 
Chia sẻ
Share on Facebook


.: Các tin thiết kế web khác :.

thiet ke web Hai Phong123

Tư vấn thiết kế web
Thiet ke web Hai Phong ho tro
Tư vần thiết kế website, hỗ trợ trực tuyến

     Hotline: 0982.566.782

   Kinh Doanh     Thiet ke website Hai Phong yahoo   Thiết kế web Hải Phòng Skype     Email tu van thiet ke web
Khách hàng nói về chúng tôi
Công ty thiết kế web Hải Phòng

CEO Nguyễn Văn Công

Công ty TNHH TMDV Trường Hưng. Tel: 0936 847 357

CEO Hà Thị Thanh Xuân

Công ty TNHH Cửa Cuốn Đại Phúc. Tel: 0912.665.189

CEO Tạ Thị Hương

Công ty In Phi Long. Tel: 0936.434.222

CEO Nguyễn Tuấn Dũng

Chủ tịch hệ thống Yoga Vàng Việt Nam. Tel: 0968.25.6868