top
 0982.566.782
Thiet ke web hai phong chuyen nghiep
Thiết kế website, quảng cáo trực tuyến, xây dựng phần mềm, dịch vụ domain-hosting

Thiết kế web - Tổng quan về ADO.NET (ASP.NET)

Ngày đăng: 24 - 08 - 2011

Thiết kế web - Tổng quan về ADO.NET (ASP.NET) ADO .NET là giao diện của Framework .NET với các Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Trong .NET, các lớp ADO nằm trong các không gian tên System.Data

Đăng bởi: Thiết kế web Hải Phòng - HPSOFT

 1. Tổng quan ADO.NET 

      ADO .NET là giao diện của Framework .NET với các Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

      Trong .NET, các lớp ADO nằm trong các không gian tên System.Data

 

2. Mô hình tương tác

      ADO .NET hỗ trợ 2 mô hình tương tác vói CSDL: Tương tác Giữ kết nối (connected) &          không giữ kết nối (connectionless)

     

      Trong mô hình giữ kết nối, chương trình luôn duy trì kết nối với CSDL để thực hiện các        thao tác với CSDL, mọi thay đổi xảy ra với CSDL có thể được thực hiện ngay trong khi        thực hiện thao tác

 

      Trong tương tác không giữ kết nối, chương trình copy một phần (hoặc toàn bộ CSDL) về      máy Client  để xử lý và tạm thời có thể ngắt kết nối lại để xử lý dữ liệu cục bộ trên máy     Client, sau khi xử lý xong nếu cần cập nhật thì có thể thiết lập lại kết nối để đồng bộ hoá     thay đổi với CSDL gốc

 

3. Các bước cần thiết cho quá trình tương tác với Hệ quản trị CSDL SQL Server

  1. Thiết lập kết nối - Đối tượng SqlConnection

      Trong bước này người lập trình phải   sử dụng xâu kết nối được đóng gói trong đối               

      tượng SqlConnection để gửi đến Server

      Các thành phần của xâu kết nối

  • Tên Trình chủ SQLServer: server=”TênServer”    
  • Tên CSDL cần thao tác: database=”TênCSDL”
  • Tài khoản người dùng là cặp (username, password): uid=”TênNgườiDùng”; pwd=”PasswordCủaNgườiDùng”

 

Cú pháp:

      String connectionString = “server=’’; database=’’; uid=’’; pwd=’’”;

      SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);

 

2. Tạo câu lệnh SQL để truy vấn CSDL - Đối tượng SqlCommand

      Nếu bước 1 được thực hiện thành công thì kết nối đã được thiết lập           

      Tạo câu lệnh Sql được biểu diễn dưới dạng một xâu ký tự (như xâu truy vấn ta vẫn   

      sử dụng khi làm việc với SQL Server) sau đó đưa xâu truy vấn này vào đối tượng

      SqlCommand

 

      Cú pháp:

            String query = “Câu lệnh SQL”;

            SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);

 

3. Tạo các đối tượng để lưu kết quả

      Sau 2 bước 1), 2)  Lúc này đã lấy được dữ liệu trả về từ CSDL, ta cần sử dụng các   

      biến nhớ để lưu giữ và xử lý

 

      Lúc này tuỳ thuộc vào mục đích xử lý mà ta cần chọn các đối tượng thich hợp cho 

      mục đich lưu trữ

                       

4. Nếu ta chỉ cần đọc (truy xuất) dữ liệu chứ không cần sửa đổi hay cập nhật thì tốt

      nhất là nên sử dụng đối tượng của lớp SqlDataReader bằng cách sử dụng câu

      lệnh sau:

     SqlDataReader reader = command. ExecuteReader();

     

      Sau đó ta có thể truy xuất thông tin qua đối tượng reader vừa tạo

      + Ưu điểm:

             Tôc độ truy cập nhanh chóng, tốn ít bộ nhớ

      + Nhược điểm:

              Chỉ cho phép đọc dữ liệu mà không được phép sửa đổi, cập nhật

              Làm tăng tải cho Server vì luôn cần giữ kết nối đến Server trong quá trình                          tương tác        

 

5. Nếu cần phải thực hiện các thao tác sửa đổi, cập nhật thông tin

     Trong trường hợp này ta phải sử dụng đối tượng của lớp DataSet để lưu trữ dữ        liệu, có thể DataSet là hình ảnh thực của một CSDL được mô hình hoá trong mộ    biến nhớ chứa: các bảng dữ liệu (tables), các quan hệ dữ liệu (data relation), các

     ràng buộc (constraints),..

 

      Để tạo một đối tượng của lớp DataSet ta sử dụng lệnh

              DataSet dataSet = new DataSet();  

 

      Để đẩy dữ liệu vào DataSet ta cần tạo một đối tượng của lớp SqlDataAdapter,

      Sau đó gọi phương thức Fill để đưa dữ liệu vào DataSet        

              SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();

              Adapter.Fill(dataSet);        

 

      + Ưu điểm:

              Cho phép thực hiện mọi thao tác với CSDL

              Không làm tăng tải trên Server

      + Nhược điềm:

              Tiêu tốn bộ nhớ vì phải lưu bản copy từ CSDL

                

6. Đóng kết nối sau khi đã hoàn tất 

-------------------------

 Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HẢI PHÒNG - HPSOFT

 
Chia sẻ
Share on Facebook


.: Các tin thiết kế web khác :.

thiet ke web Hai Phong123

Tư vấn thiết kế web
Thiet ke web Hai Phong ho tro
Tư vần thiết kế website, hỗ trợ trực tuyến

     Hotline: 0982.566.782

   Kinh Doanh     Thiet ke website Hai Phong yahoo   Thiết kế web Hải Phòng Skype     Email tu van thiet ke web
Khách hàng nói về chúng tôi
Công ty thiết kế web Hải Phòng

CEO Nguyễn Văn Công

Công ty TNHH TMDV Trường Hưng. Tel: 0936 847 357

CEO Hà Thị Thanh Xuân

Công ty TNHH Cửa Cuốn Đại Phúc. Tel: 0912.665.189

CEO Tạ Thị Hương

Công ty In Phi Long. Tel: 0936.434.222

CEO Nguyễn Tuấn Dũng

Chủ tịch hệ thống Yoga Vàng Việt Nam. Tel: 0968.25.6868